Recent Groups

 • Teaches the truth about what Jesus really taught.
 • Colossians 3:13 Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Forgiveness in the Bible is a prominent theme. Yet, it's not uncommon for Christians to have questions about forgiveness. The act of forgiving does not come eas...
 • September 25 - led by anne jayasuriya
  “Now to Him Who is able to keep you without stumbling or slipping or falling, and to present [you] unblemished (blameless and faultless) before the presence of His glory in triumphant joy and exultation [with unspeakable, ecstatic delight]–To the one only God, our Savior through Jesus Christ our Lor...
 • September 24 - led by F Ellen Hunt
  The generic title-God- just isn't enough. For there are so many 'gods' that have been presented to our world that just as nJesus told the woman at the well: "You know not what you worship" There is salvation only by the name Jesus!
 • From the standpoint of my being a Neuro-psycho-immunologist I support a Health,Wealth & longevity philosophy of homeostasis that reflects balance in every area of ones life; Spiritually, Emotionally & Physically/Financially. I advocate eating right, exercising, resting, managing stress &...

Basic Guidelines

Never give out your email or Facebook profile address


Affiliate marketing


The raising of funds for ministries


Slander of Christians, or debate about Christian leaders.

 • Yousaf Ebran
  Yousaf Ebran:
  • 5 hours ago
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van Mary voor maandag 22-12-2014. Maar zulke kinderen …! – 22 december 2014 Ziet toe, dat gij niet één van deze kleinen veracht … Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.  Mattheüs 18 : 10-11 ...  more
  • December 21
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van Mary voor zondag 21-12-2014. Verschillende eigenschappen en heerlijkheden 21 december 2014 Ziende op Jezus, Die daar wandelde, zei hij: Zie het Lam God.  Johannes 1 vers 36 De Israëlieten mochten versc...  more
  • December 21
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van "in God's veilige handen" voor vrijdag 19-12-2014. Als de vijand komt – 19 december 2014 Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Romeinen 4 vers 3 We mogen de Heere ...  more
  • December 18
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Het verhaal van Kerstmis anno 2014 Lucas 2 versen 16 t/m 18 Nog maar een paar dagen dan is het de 25ste december, Kerstmis, maar wat is Kerstmis nu nog vandaag  de dag? Met de dag word ik verdrietiger als ik naar de TV kijk en dan al die reclame zie di...  more
  • December 17
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van "in God's veilige handen" voor donderdag 18-12-2014. Een werkelijke verbinding – 18 december 2014 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkom...  more
  • December 17
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Geliefden,    Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die  door jullie gevierd. Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel  cadeautjes, is er muziek ter ere van Mij.. en het eten is uitstekend.    Het is fi...  more
  • December 17
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van "in God's veilige handen" voor woensdag 17-12-2014. Boontje komt om zijn loontje – 17 december 2014 Evenzo al het kwaad van de liefde van Sichem deed God weerkeren op hun hoofd. Richteren 9 vers 57 ...  more
  • December 16
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: www.inGodsveiligehanden.com  Forum/Internat.Evangelism magazine : www.alpha-online.nl/ingodsveiligehanden/index.php          
  • December 16
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagelijks bijbelmoment - " Ontzag voor de HEER " (Psalm 25:12) ; ....................Aan het leren kiezen van de rechte weg is een voorwaarde verbonden. Er is een bepaalde hartgesteldheid en levenshouding vereist waar we niet zonder kunnen. Psal...  more
  • December 16
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Gebed voor dinsdag 16-12-2014 + dagtekst + zegenbede ; deze teksten kunt u/jij hier lezen en meebidden : ----->  www.alpha-online.nl/ingodsveiligehanden/viewtopic.php?f=17&t=32051        
  • December 16
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagelijks Woord voor dinsdag 16 december 2014. ......................... D A G E L IJ K S ... W O O R D .................... ............................ Een goed begin van de dag ........................  dinsdag 16 december 2014 - 1 Tessalon...  more
  • December 16
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van "in God's veilige handen" voor dinsdag 16-12-2014. De mens in zijn natuurlijke staat - 16 december 2014 De God Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou verschijnen, heeft geschenen in onze h...  more
  • December 15
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Korte dagelijkse overdenking op facebook van pastor Peter Gerrets : " NEDERIGHEID " (Johannes 3:30 HNB) ; ...................Dít is voor mij hét nieuwe in deze adventstijd. Een preek van ds. Henk Liefting, ds. Cees van Duyn, beiden uit De lft, ...  more
  • December 15
 • Ton Jacobs
  Ton Jacobs: Dagoverdenking van "in God's veilige handen" voor donderdag 11-12-2014. Meer wordt niet gevraagd - 11 december 2014 Hij zal zijn sterven niet met al meenemen, zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn lev...  more
  • December 10